duminică, 29 aprilie 2018

Valeria Manta Tăicuțu - Cartea lumilor dispăruteRuxandra Anton, Cartea lumilor dispărute, Editura Tracus Arte, București, 2011

                               Dintotdeauna m-am întrebat dacă poezia rămâne poezie, atunci când e preponderent epică. În cazul Ruxandrei Anton (Cartea lumilor dispărute), răspunsul este afirmativ. Poate de aceea învățau grecii odinioară pe de rost fragmente din Iliada și Odiseea, iar volumul de față se reîntoarce într-un fel în illo tempore, în lumile dispărute de atunci... Surprinzător este însă că această carte se referă și la stringentele realități cotidiene. (Pesemne Ahile cel iute-de-picior mânca și bea ca oricare altul, iar vreunul dintre urmașii argonauților, ai lui Iason, de pildă, va fi trecut măcar pe la Tomis, dacă nu și pe la Brăila!...).
                               Cert este că în prefața cărții, autoarea îi ia ,,frumușel” (adică eufemizat) la rost pe critici, și procedează bine, fiindcă unii dintre ei prea stau câteodată cocoțați în Olimp sau Pantheon, și uită că se află în cel mai crud postmodernism. Dar să trecem la fapte, adică la versuri. Prima secțiune se numește Poezie strânsă cu ușa, referindu-se probabil la faptul că ficțiunea este întotdeauna îndatorată realității, iar a doua secțiune se intitulează Visele mele povestite de Lana, amintind de celălalt volum de poezii al Ruxandrei Anton. Ceea ce este nou la cartea de acum este faptul că scriitoarea se îndepărtează oarecum de spiritul actual al liricii europene impregnate, îmbibate chiar de prea mult hic, hoc et nunc, iar pe de altă parte nu este atrasă nici de eterul inefabil japonez; în schimb împrumută (dacă tot e vorba de datorii!) ceva din înălțimile sud-americane, ale căror scriitori au ajuns, după cum știm, la performanțe nobeliste.
                               Unul dintre poeme se numește Fiara umbrei tale, un oximoron care preface un lucru impalpabil, umbra, metonimie a morții, într-un animal care desigur devorează totul, factorul timp fiind comun pentru cele două entități. Astfel, mai departe, ,,iubirea neagră cu antichitățile ei/ face loc unei femei care dansează cu umbra-i înaripată”; sau ,,întunericul devine un tumult de umbre vii găunoase”. Masca, măștile sunt alte elemente din linia asociativă anterioară – umbră – lumină – moarte, inducând un ceremonial mai aparte al spectacolului existențial - ,,în vitrina cu măști/ zâmbetul e o răceală parfumată/ lacrimile curg din cochilii în cochilii/ (din ochii deschiși în ochii închiși)/ […]/ merg pe funia emoțiilor tale/ și nu văd capătul/ numai dragostea/ face ocolul lumii și nu împrumută nimic” (sic!).
            Ruxandra Anton profesează un fel de intertextualitate a artelor, mai ales arta propriu-zisă a poeziei și arta teatrală (spre deosebire de douămiiștii de azi care sunt tributari mai degrabă stilului cinematografic), fără să vrea să semene discordie între muze, între Melpomene și Euterpe... (vezi poemele Portret cu fluture, Piatră peste piatră, Poezie strânsă cu ușa etc.). Un poem în întregime reușit este  Piatră pestre piatră, pe care îl cităm aici: ,,toată ziua ai stat pe dig să privești în apă/ dezordinea liniștii/ parâmele care leagă o așteptare de alta/ crengile putrede din care se reface înserarea/ gravurile verzi și roșii ale râului/ unde se-ncrucișează cerul cu pământul/ pescărușii arcuiți după curgerea lui/ frunză peste frunză piatră peste piatră/ ai stat pe dig/ privind cum gândurile se șterg imediat/ în scânteierea inimii/ te-ai întrebat la ce bun toate/ dacă groapa comună a îndoielii le cuprinde/ și n-ai văzut pescărușii cum bat din aripi/ în renunțările tale”. Acest simțământ grecesc, al tristeții in absentia (întâlnită demult la K. Kavafis), în ciuda îmbrățișărilor insolente ale cotidianului, se regăsește și în versurile scriitoarei noastre. Între o intimitate exhibată și una reținută, autoarea o preferă pe cea din urmă, învinovățindu-i ușor chiar și pe cititori, care bineînțeles intră adeseori fără nicio reținere în intimitatea poemului, și atunci poetul suferă... Pe de altă parte, poeta poartă ea însăși o vină ,,ca pe un sac de oseminte”, încorsetată în membrana melancoliei, expresie inedită folosită pentru a descrie universul acestui sentiment.
         Scriind despre dragoste, despre timp, despre tărâmul umbrelor, se ajunge inevitabil la ,,cartea lumilor dispărute din cauza cuvintelor”. Este o imagine fantastică și firească, în același timp, o revenire miltoniană la paradisul regăsit, unde tăcerea (sau nimicul echivalent cu iubirea) capătă valoare soteriologică. Infuzate permanent de ,,persoana poetului” care are, credem și noi, ,,ranița plină de stele”, textele prezintă o discursivitate modernă, în sensul că unele ideații mai vechi sunt exprimate în formule noi - ,,în dealurile turtite de copitele vremii/ unde crește păpădia fericirii/ în munți exfoliați de spuma mării/ de unde poți să numeri mărunțișul lumii” (Drumul până la tine); ,,în noaptea asta luna nu-i decât un sens giratoriu” (Cap și pajură).
        Dragostea nu este un sentiment violent, deși așa pare în scrierile Ruxandrei Anton. Macro-sintaxa poeziei, de asemenea, este lipsită de chestiuni sofisticate – ceea ce rămâne cititorului este să parcurgă în întregime acest volum, fiindcă efluviile lui epice se întrepătrund permanent (și altfel se pierd)... Remarcăm o poezie de mare impact, Strada, despre acest spațiu citadin, cotidian și ingrat, în sensul următoarelor versuri: ,,azi e o coasă subțire/ ce alunecă iute prin iarba crudă”, spațiu în care coboară uneori Iisus, ,,personaj” care nu mai fusese prezent în celălalt volum (ex. ,,Iisus al drumului îmi întinde iar cîrja orizontului”).
        În partea a doua, Visele mele povestite de Lana, asistăm la o punere în scenă nouă – este un caz de metamorfozare inversă a personajului care își ia drept alter-ego chiar pe narator (,,lana visează tot ce voi scrie”), personajul transformându-se oarecum în instanță auctorială; Lana poate fi tot atât de bine Iana, așa cum au lecturat din greșeală unii dintre cititori, astfel că se poate ajunge la femininul lui Ianus bifrons, proiectat la modul liric într-o copilărie paradisiacă a autoarei, acolo unde refuzul realității se produce cu adevărat, într-una din lumile pierdute. (,,Lana se trezește dimineața devreme/ să scoată soarele din mare/ merge în vârful picioarelor/ pe lângă patul meu”.
                Este o secțiune excelentă, care nu mai necesită comentarii, în care, după cum am menționat, epicul nu subminează liricul, ci dimpotrivă, îl potențează, așa cum se întâmplă, de pildă, în Amintirile lui Creangă (vezi Școala din struguri, Povestea din pod etc.). Ruxandra Anton poartă masca Lanei numai dintr-un fel de pudoare lirică, sentiment pe care trebuie să îl posede orice poet adevărat, și mai ales pentru că, așa cum afirmă ea însăși, poezia este ,,o dantelă din cuvintele unui înger”.
                Închizând cercul lumilor dispărute, așa după cum faraonul egiptean din Mitul lui Er (Platon) îi adresase legiuitorului Solon celebrele cuvinte - ,,Solon, Solon, voi grecii sunteți mereu copii!” (cu referire la mitul Atlantidei și la faptul că civilizația greacă își avea originile de fapt în Egipt, și pentru că elenii erau permanent deschiși la tot ce este nou), cam aceleași cuvinte le poate adresa criticul literar scriitoarei de față, cu admirație și cu speranța de a răsfoi curând volumul următor... 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu