duminică, 29 aprilie 2018

a. g. secară despre ,,Izvorul zidit,,


Din grădina tristeţilor şi zâmbetelor Ruxandrei Anton

Moto: „Descoperind
              Lumina,  cuvintele
              se fac
              pietre

             Acoperind
             Izvorul”

             Cristina Crâşmariu„Mizeria sfârşitului”, „sălbăticia neîmplinirilor”, odele/elegiile pentru părinţi (volumul este dedicat mamei autoarei, mamă „din paradis”), „porţile grele ale tainei” ar putea fi câteva dintre coordonatele lirice carea te pot ajuta să te descurci în „grădina zâmbetului” poetei Ruxandra Anton, aflată, dacă nu mă înşel, la prima sa carte („Izvorul zidit”, Ed.Cronica, Iaşi, 2004)...
Se dovedeşte a fi o scriitoare matură, nedând nici o şansă stridenţelor, de orice fel ar fi ele. Banalitatea este doar de decor (de pildă, construcţia „zbor într-o colovie de lux”, cum se numeşte şi prima parte a volumului), în zidul tumultos al izvorului poeta găsindu-şi mereu ba o luntre („ în şuvoaiele zidului tot o piatră îţi va fi luntre”) de străbătut iluziile (moto-ul cioranian al primului grupaj fiind „Iluzia este motorul şi secretul faptei”), ba „rochia ei (n.n. de fapt a mamei) cu fluturi albi/ ce se desprind noaptea şi fac vârtej în jurul lunii”, ş.a.m.d., pentru a surprinde mereu plăcut cititorul blazat al zilelor noastre...
Ruxandra Anton nu-şi face de fapt nici o iluzie... Absenţa va triumfa întotdeauna, lacrimile nu vor stârni niciodată liniştea (de după), „orizontul pereţilor” va strivi  „destrămările peisajului”, „nu există flacără să ardă mărăcinii umbrelor/ aruncate în ecoul imaginii!”...
Ne mai îmblânzeşte doar „uniforma speranţei” de dragul speranţei... Ne îmblânzeşte dar ne şi cutremură („ceea ce mă cutremură/ este SPERANŢA/ înfiorătorul miracol”)... În grădina cât un circ în care artiştii (şi în primul rând, să-i dăm... Cezarei ce este a Cezarei!, Ruxandra Anton) trebuie să se lupte, gladiatori ai propriului suflet, cu umbrele, cu tristeţile ori clipa ca o fiară, cu „îmblânzirea nevăzutului”, în grădina borgesian bibliotecă, iarba e „înmuiată în tăceri de ghips”, „umbrele copacilor, fără sunet”, calcă adânc şi o închid pe autoare „în cioburi”...
Desigur, „fiecare cu povestea lui de nepătruns”, dar rostul fiecărei cărţi, înainte de a ascunde din nou între coperte, este de a arunca totuşi o rază de comunicare cu ceilalţi semeni ai tăi... Şi Ruxandra Anton nu încearcă să ermetizeze absurd... Poemele sale sunt prieteneşti (chiar şi când se burzuluiesc sincer împotriva personajelor antipatice), indiferent dacă sunt sapienţiale (p.25: „Fericit într-ale grădinii văpăi,/ fărâmiţat de şerpuirea gândului şi-a privirii leneşe,/ speranţei nemaincercate să-i urci vârfurile!(...)/ Ceea ce este fără de moarte în tine, tu eşti.”; p.32: „Travestite sînt vremurile/ care abat calea/ în pîntecul golului.../ acolo aleargă armăsarii timpului,/ cu sălbăticia lor piramidală,/ pentru o altă vegetaţie a norocului.”,amazoniene (p.31: „Bărbaţi vinovaţi de dragoste ucisă... Bărbaţi spălăciţi de Freud, Heidegger.../ orbecăiţi în muzeul sentimentelor/ vânturate de teamă.”sau pasteluri metafizice (p.27: „Pe ţărm peisajul este haotic,/ dezgolit de nisip,/ dar are în el o înlănţuire/ cu muchiile muzicii,/ cu ale ei contururi tumultoase,/ că poţi să întâlneşti/ sunetul a tot ce ai pierdut cîndva...”), invitând la expediţii (mult mai mult ecologice decât războinice) în  tărâmul dintre ficţiune, iluzie, realitate şi coaja visului... Nu de alta, dar frumuseţea, chiar şi a sfârşitului, durerii trebuie apărată în vreun fel... Pentru că, înainte de toate, Ruxandra Anton aceasta este: o apărătoare a frumuseţii în care crede mult mai mult decât subsemnatul... Rezultă o cultivare moderată a misterului frumuseţii, cu unele versuri  teribile (de lucide: „Foaia scrisă este ruina foii albe,/ chiar dacă acum este iluzia paradisului”), unele având strălucirea aforismului sacru : „Doar cel cu gândul măsurat va cunoaşte veşnicia lăuntrului”...
Partea a II-a, intitulată „Cel ce ştie totul despre picătura de cerneală” (personal aş fi preferat acest titlu pentru întregul volum), îşi schimbă „forma”... Proze lirice, având însă aceeaşi substanţă spirituală din prima parte, configurează labirintul (cu toată „amărăciunea” lui) care se află în orice grădină cae se respectă... Şi, în centrul acestuia, autoarea minotaur-ariadnă: „Bietul meu trup care mă mărgineşte cu brutalitatea frumuseţii lui, cu monotonia urâţeniei lui, îşi face doar rondul în faţa mormântului gol, fără să-l vadă, pentru totdeauna nelecuit de seninul oglinzii.
Sunt uluită de trupul meu care mă uită în fiecare zi!” (p.41); „Aceleaşi urme când scriu şi acelaşi refuz de a mă salva de tăişul amărăciunii, de prizonieratul unui zbucium neînsufleţit.
Halucinaţia e mai teribilă şi întăreşte realul ce ne supraveghează din lăuntric – ea este însuşi misterul pe care-l trădăm.
Îmi ajunge hoitul imaginaţiei, umflându-se în arabescurile însângerate!” (p.56)...
Filosofând în continuare, vag mizantropic, binişor cunoscătoare a demonilor literaturii, schiţează portrete de contemporani pe care îi atârnă într-o anexă a labirintului, intitualtă mai mult sau mai puţin provizoriu „sala oglinzilor”...
Dar „Ceea ce contează” (aşa se intitulează una dintre „piesele” scrise) este eleganţa cu care îşi impune constatările amare: „Când vom ajunge să ne tulburăm egal de indiferenţă ca şi de pasiune vom şti că orice loc din lume poate fi la fel de primitor ca braţele şezlongului din grădină, tocite de lâncezeala noastră.
Nu ne va fi greu să vedem cât de lustruite ne sunt obiceiurile, cât de prietenoasă singurătatea, stimulată de marginile îndepărtate ale timpului deja măsurat, şi vom lua de la capăt orice exerciţiu impus de mizeria sfârşitului, ca şi cum nimic nu ar fi real.” (p.60)...
Din „Sala de aşteptare”, ultimul poem, o surprindem prinsă în plasa Păianjenului Oboselii: „Viciul timpului de-a nu se repeta m-a împovărat şi m-a secătuit, deopotrivă”; „Nimic nu mă ajută să plec din acest loc încredinţat descompunerii”... Din personalul disperării decente îi putem face cu mâna; o putem invita chiar în compartimente în care o aşteaptă călăuze precum cea din „Măştile ceţii”(p.49) ori din filmul (serios!) de desene animate „Spirited away” (ar fi o bună prietenă a micuţei Cichiro, un alt fel de Alice)... Şi am continua cu brio „să ne deosebim unii de alţii după echivocul flecărelilor şi balamucul melancoliei”... Până la următoarea carte-staţie, care ar putea fi una de proză, una cu un zâmbet kunderian sau, cine ştie, pur şi autentic antonian... Oricum, Ruxandrei Anton îi va fi foarte greu să ne dezamăgească. După „Izvorul zidit”, chiar dacă „într-un anumit fel”, îi „este interzis să mai strâng”ă „la un loc erorile care multiplicau vraja” literaturii...

a.g.secară
SECARA, ADI GEORGE. Din gradina tristetilor si zâmbetelor Ruxandrei Anton. În: Porto-
Franco. , Serie noua, An. 16, nr. 7-8-9(113), iul.-sep. 2005, p. 41. P.G. II 1.725.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu