duminică, 29 aprilie 2018

Ruxandra Anton – Izvorul zidit - a.g.secară .


a.g.secară

Ruxandra Anton – Izvorul zidit, Iaşi, Ed.Cronica, 2004.

O ezoterică moderată şi fermecătoare (sau, dacă vreţi, o realistă moderată şi tulburătoare) se arată a fi Ruxandra Anton în volumul de poeme (unele în format prozaic) „Izvorul zidit”... Cioranian-mizantropică, borgesiană cultivatoare a unor mistere nespectaculoase (nu numai fiindcă cele două grupaje au moto-uri din cei doi autori), cu o urmă de suprarealism în evadări („ Personajul în care evadez, fără retuşuri,/ se lasă amăgit/ de sticlirea zilelor fericite (...)/ dar nimeni nu mi-a încredinţat crivăţul adevărului/ şi înspăimântarea care l-a adus/ să-mi stea aproape şi împotrivă!/ În văzduhul vostru nu eram decât un nud albastru, de cristal.// Istorisiri libere, la cheremul celor fără vlaga divinului.”), are curajul de a-şi arăta slăbiciunile şi unele cicatrici: „Amărăciunii i-am îndurat/ strălucirea./(...)/ Îmbrăţişarea celor fără de tandreţe/ şi ghearele surîsului/ am îndurat,/ doar briza şi-a lăsat oftatul/ peste obrazul meu,/ cu blândeţea ei de cristal.// Memoria tristeţii e tot ce vrem să pierdem.”...
Dar nu sub călcâiul tristeţii absolute („personaje” importante, uneori tristeţile îi sunt împodobite), cum am fi tentaţi să credem dintr-o citare inevitabil trunchiată, stă cartea, ci sub aripa înţelepciunii... şi a observaţiei lucide. Oglinzile poemelor reflectă, „printre rîndurile ploii”, un copil mare, crescut „faţă în faţă” cu lumea: „Nimic nu-l opreşte să-şi strige visele!/ În bucuria copilului se aşează partea luminată a lumii.// Dincoace nu văd decât chipuri amorţite,/ o plictiseală cu bandajele smulse/ şi o maiestuoasă compasiune/ pentru groaza rănilor ce se deşiră,/ în scrâşnetele răbdării.// Mă zgribulesc în copilul care-am crescut,/ nu vreau cheile unor ziduri îngheţate.// Printre rîndurile ploii, găuri în nemurire săpăm,/ de sîngele nostru ne ascundem.” Copilul, parte a celuilalt chip al poetei, chip năzuind la contopirea cu celălalt chip (scuzată să ne fie repetiţia) întru „înţelepciunea visului”, departe de „sălbăticia neîmplinirilor”, „mizeria sfârşitului”, deschizând uşor „porţile grele ale tainei”. Ştiind că „puţin câte puţin, greşelile noastre ne judecă”... Apărătoare a frumuseţii (după cum arătam în alt loc), Ruxandra Anton dovedeşte că pe mişcătoarele terenuri ale artelor este o luptătoare de temut, care nu se sperie de „hoitul imaginaţiei, umflându-se în arabescurile însângerate”, de halucinaţia care întăreşte realul... Deoarece, precum unele zâne, are o baghetă fermecată care poate elibera orice izvor zidit... Spre liniştirea (ori seducerea celui neatent) cititorului înrăit care re-descoperă că nu este chiar singur în bătaia „crivăţului adevărului”: „Goliciunea o simt ca pe o plasă din fire subţiri/ ce mă strânge.// Seducţia îşi lasă bilele colorate să se rostogolească,/ provoacă sentimente/ când vina oboseşte să-şi culeagă liniştea// Fercirea este seducţie,/ nesupunerea este seducţie./ Când te revolţi, ar trebui să ştii unde trosnesc lucrurile/ şi care adevăr e un pas uriaş înainte,/ unde furtunile se prăbuşesc în senin.”(A.S.)
SECARA, ADI GEORGE. Izvorul zidit : Ruxandra Anton : Iasi, Ed. Cronica, 2004 : [Cronica
literara]. În: Dominus. , An. 6, nr. 68, sep. 2005, p. 4. Despre cartea "Izvorul zidit" de Ruxandra
Anton, Iasi, Ed. Cronica, 2004. P.G. III 852.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu