duminică, 29 aprilie 2018

LIVIU ANTONESEI - Izvorul zidit


LIVIU ANTONESEI


Ruxandra ANTON, Izvorul zidit, Coperta şi desenele autoarei, Editura Cronica, Iaşi, 2004, 68 de pagini, preţ neprecizat

Ceea ce te impresionează plăcut de la prima vedere este frumuseţea cărţii, începînd cu coperta, continuînd cu excelentele ilustraţii aparţinînd autoarei şi sfîrşind cu textele poetice ca atare. O apariţie editorială rotundă, aşa cum ar trebui să fie mereu atunci cînd este vorba despre poezie, care nu poate fi citită în bune condiţii pe hîrtie de ziar. O poetă foarte bună care iese în lume în haine de sărbătoare şi nu pot decît s-o felicit şi să felicit editura că şi-au putut permite acest „lux” neobişnuit astăzi.
Întorcîndu-mă spre text, semnalez mai întîi maturitatea poeziei oferite de Ruxandra Anton. Cartea nu este o culegere de poeme, ci o construcţie bine gîndită, iar cele două părţi – Zbor într-o colivie de lux şi Cel ce ştie totul despre picătura de cerneală, cel de-al doilea în versuri ample, ca şi de poeme în proză, alcătuiesc un impecabil diptic.
Şi titlul volumului şi cel al primului ciclu – frumoase oximoroane, de altfel –, dar şi o  mulţime de sintagme pe care le-aş putea inventaria din cuprins, trimit la motivul închiderii, al captivităţii, al agresiunii exteriorului, al zborului tăiat, închis, uneori în formule cu totul surprinzătoare, de indiscutabilă originalitate: “în şuvoaiele zidului tot o piatră îţi va fi luntre” sau “în încăperea cu pereţii tăioşi”. Iată, ceea ce ar trebui să te protejeze, te va agresa!
Nu e singurul motiv desigur, se asociază, cumva consensual, cel al scufundării în adîncuri, al dragostei ultragiate, al trecerii ireversibile a vremii ş.a.m.d., dar este cel dominant, în jurul căruia coagulează fericit celelalte. Aş mai adăuga o frazare lirică impecabilă, care ţine cît ţine de meşteşug, dar mai mult ţine de talentul autoarei, de controlul cumva nativ al limbii noastre, “ca un fagure de miere”, dar şi ca unul de fiere, atunci cînd e cazul!
Cred că de la cel de-al treilea volum al Letiţiei Ilea şi tot cel de-al treilea al lui Gheorghe Simon, n-am citit un volum la fel de împlinit în ultimii doi-trei ani. Să fie primit! Vrednic este!
( Liviu Antonesei – Timpul, aprilie 2005 – Bursa cărţilor)Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu